KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-MT

Đăng lúc: Thứ ba - 14/05/2013 09:41 - Người đăng bài viết: nguyenvanbe
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-MT Năm 2012-2013
Trường THCS Nguyễn Văn Bé              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa – GDCD – MT                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-MT
NĂM HỌC 2012-2013
 
-Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THCS Nguyễn Văn Bé                             
-Căn cứ kết quả thực hiện năm học 2011-2012
-Căn cứ tình hình thực tế của tổ. Nay tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
* Những thành tích và những tồn tại của tổ trong năm học 2011-2012
Trong năm học 2011-2012 tổ Tổ Sử- Địa -GDCD- MT đạt được những thành tích sau:
1. Giáo viên:
- 50% giáo viên trong tổ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện
- 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường
-01 giáo án điện tử đạt loại B cấp huyện
2. Học sinh:
-04 giải học sinh giỏi cấp huyện
-02 học sinh giỏi cấp trường
-Trong đó còn một số tồn tại: Viết sáng kiến kinh nghiệm chưa đạt hiệu quả cao
Công tác chủ nhiệm lớp còn có học sinh bỏ học.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 Bối cảnh
1. Thuận lợi:
- Tư tưởng, chính trị trong sáng vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
- Ban giám hiệu, đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi trong công tác dạy - học.
- Số lượng giáo viên đảm bảo dạy đủ các phân môn
- Đội ngũ giáo viên, nhiệt tình, năng động, có tinh thần học hỏi cao, có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm
- Đại bộ phận giáo viên sinh sống gần nơi công tác, thuận tiện cho việc dạy và học.
- Đồ dùng trang thiết bị được cung cấp tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc dạy học
- Tất cả giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, biết ứng dụng CNTT trong dạy học.
- Có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc.
- Tập thể giáo viên trong tổ gắn bó, đoàn kết.
- Học sinh đa số chăm học, ngoan, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo.
- Đa số phụ huynh có nhận thức đúng về công tác giáo dục, quan tâm đến con em mình.
2. Khó khăn:
- GV không cùng một chuyên môn nên việc trao đổi, góp ý gặp không ít khó khăn
- Một số tái liệu tham khảo, phục vụ giảng dạy còn thiếu. VD: Atltat Địa 8, 9
- Một số lược đồ Lịch sử lớp 8, 9, tranh ảnh GDCD còn thiếu
- Một số giáo viên trong tổ tuổi cao nên việc ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại còn hạn chế,
- Chất lượng mũi nhọn một số môn chưa ổn định.
- Trình độ nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn hạn chế, chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
- Một bộ phận học sinh chưa thực sự chăm học.
- Nội dung chương trình dạy học, phân phối trương trình thường xuyên thay đổi và còn nhiều bất cập.
- Có nhiều em là học sinh dân tộc nên việc dạy học gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ
- Đa số gia đình các em thuần nông nên bố mẹ ít quan tâm đến việc học hành. Nhiều em đi học nhà quá xa
- Nhiều giáo viên có con nhỏ nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc chung
II/ BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN
Giáo viên:
Tổng số: 7 người. Trong đó:
Trình độ ĐH: 3 người,
CĐ:4 người
TT Họ và tên giáo viên Môn đào tạo Tay nghề (bậc) Ghi chú
01
01
03
04
05
06
07
Trần Thị Thuỷ
Bạch Mai Yến
Đinh Hữu Khiêm
Trịnh Thị Phước
Nguyễn Thị Điệp
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Lịch
Lịch Sử GDCD
Lịch Sử GDCD  Lịch Sử  
Địa KT
Địa GDCD
Mĩ Thuật   
Âm nhạc                                                                                                               
3
7
3
8
2
3
6
 
 
 
 
 
 
 
III. CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
1. Tư tưởng chính trị
a. Yêu cầu
- Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia đầy đủ nghiêm túc các lớp học tập và bồi dưỡng chính trị
b. Biện pháp
- Thực hiện xuyên suốt trong cả năm học
- Nhắc nhở giáo viên sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ
c. Chỉ tiêu
- 100% giáo viên  tham gia đầy đủ
2. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
a. Yêu cầu
- Tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào các cuộc vận động do nghành và nhà trường tổ chức
b. Biện pháp
- Kêu gọi tất cả giáo viên trong tổ tự giác thực hiện, tổ trưởng chuyên môn theo dõi và nhắc nhở hàng tuần
c. Chỉ tiêu
 - 100% giáo viên tham gia đầy đủ
3. Thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn
a.Yêu cầu
- Chấp hàng nghiêm túc nội qui, qui chế chuyên môn
- Có đầy đủ giáo án, đồ dùng dạy học trước khi đến lớp, đến lớp đúng giờ.
- Soạn đủ, chất lượng, đúng tiết dạy.
-Lên lớp theo đúng tiết dạy, lớp dạy, theo đúng sự phân công.
b. Biện pháp thực hiện:
- Triển khai và thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn
- Giáo viên có tinh thần cao trong việc chuẩn bị bài lên lớp
- Dạy đúng theo phân phối chương trình: Không tự ý cắt xén, bỏ tiết.
- Thực hiện việc giảm tải theo quy định, soạn giảng theo chuẩn KTKN.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các loại HSSS theo quy định.
- Đôn đốc giáo viên thực hiện các quy chế chuyên môn.
- Kiểm tra: Việc lên lịch báo giảng hàng tuần.
- Giờ dạy, lớp dạy, theo thời khoá biểu.
- Hồ sơ giáo án, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan theo định kỳ 1 lần/một HK/1 giáo viên.
c. Chỉ tiêu:
-Có 100% giáo viên không vi phạm yêu cầu trên
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy
a. Yêu cầu thực hiện:
- Giáo viên luôn cập nhật thường xuyên nội dung giáo án cho phù hợp với thực tế
- Tổ chức thao giảng, dự giờ để học hỏi rút kinh nghiệm
- Vận dụng, phối hợp tốt các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh.
- Ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học.
- Sử dụng các đồ dùng dạy học hiện có, sử dụng đạt hiệu quả trong dạy học.
b. Biện pháp thực hiện:
- TTCM theo dõi kiểm tra đánh giá nhắc nhở giáo viên thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc số tiết thao giảng dự giờ
- Vận dụng, phối hợp tốt các phương pháp dạy học
- Không ngừng học hỏi, chia sẽ cùng đồng nghiệp
c. Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.
- Dự giờ thăm lớp thường xuyên
-  Giáo viên phải biết ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học.
5. Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ
a. Yêu cầu
- Tham gia lớp tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức
- Viết sáng kiến kiến kinh nghiệm phục vụ cho công tác dạy học
- Tổ chức chuyên đề nếu có
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi để nâng cao tay nghề
b. Biện pháp
-Nắm bắt kịp thời những đổi mới về chương trình
- Tham gia đăng kí thực hiện ngay từ đầu năm
- Tổ chức xây dựng chuyên đề
c. Chỉ tiêu
- 100% giáo viên tham gia đầy đủ
6. Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
a. Yêu cầu:
- Phát hiện kịp thời học sinh có khả năng học tập bộ môn cũng như học sinh học yếu, kém về bộ môn.
- Tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
b. Biện pháp
- Giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh giỏi được bồi dưỡng
- Giáo viên lên kế hoạch, nội dung bồi dưỡng, thời gian ôn tập. Tổ duyệt và triển khai.
c.Chỉ tiêu:
- Có học sinh tham gia thi học sinh giỏi và có giải.
7. Nâng cao chất lượng  kiểm tra đánh giá kết quả học sinh.
a. Yêu cầu
- Ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Đảm bảo tính công bằng trong kiểm tra thi cử
b. Biện pháp
- TTCM quán triệt ra đề kiểm tra theo tinh thần tập huấn
- Giáo viên thực hiện ra đề kiểm tra kịp thời
c. Chỉ tiêu
100% đề kiểm tra có ma trận và đáp án theo chuẩn kiến thức kĩ năng
8. Tham gia các hoạt động khác
a. Yêu cầu
- Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường
b. Biện pháp
- Nhắc nhở giáo viên là đoàn viên, GVCN lớp tham gia tốt công tác đoàn đội
c. Chỉ tiêu
- 100% giáo viên tham gia đầy đủ thường xuyên
9. Hoạt động kiểm tra thanh tra
a. Yêu cầu
- Kiểm tra kịp thời hồ sơ, giáo án và việc thực hiện qui chế chuyên môn
- Thực hiện việc thanh tra toàn diện của PGD
- Tăng cường kiểm tra thanh tra giáo viên trong tổ
- Thanh tra kiểm tra giáo viên đột xuất
b. Biện pháp
- Kiểm tra theo kế hoạch của nhà trường
- Giáo viên thực hiện theo lịch của trường, PGD
- Tổ trưởng chuuyên môn lên kế hoạch cụ thể
c. Chỉ tiêu
- 4 lần/GV/ KH
- Thanh tra toàn diện 2 giáo viên cấp trường
- 1®2 lần/ năm
10. Công tác chủ nhiệm và hoạt động ngoại khoá:
a. Yêu cầu:
-Tổ chức chương trình lồng ghép, dạy học trong và ngoại khoá.
-Thực hiện có kết quả, chất lượng các tiết hoạt động ngoại khoá.
-Thực hiện đủ số tiết HĐGD NGLL theo mỗi chủ điểm.
-Theo dõi đôn đốc lớp chủ nhiệm tham gia tốt các hoạt động ngoại khoá.
-Duy trì tốt sỉ số học sinh đến cuối năm học.
b. Biện pháp:
- Giáo viên xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp thực hiện.
-Tổ chức ngoại khoá theo khối, lớp
-Lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức.
c. Chỉ tiêu:  
100% lớp chủ nhiệm tham gia có hiệu quả
Có tập thể lớp đạt danh hiệu : Chi đội vững mạnh xuất sắc.
Có tập thể đạt danh hiệu: Chi đội vững mạnh.
IV. CHỈ TIÊU
1/Tập thể: Tổ tiên tiến
2/ Cá nhân:
* Chuyên môn:
- Tham gia hoạt động theo chủ điểm: 100%
   Dự giờ trong năm: 30 tiết/ giáo viên.
- Tổng số tiết dự giờ trong năm: 4 tiết/ giáo viên.
- Thao giảng 3 tiết, trong đó loại Giỏi: 3 
- Xếp loại chuyên môn: Giỏi
- Xếp loại hồ sơ: Tốt
- Chuyên đề: chuyên đề cấp cụm
- Hồ sơ giáo án: loại Tốt: 6 bộ
- Sáng kiến kinh nghiệm: 4 bộ
- Trong đó loại A:  4 bộ
-  Lao động tiên tiến: 04 người (có danh sách đăng ký kèm theo)
-  Lao động xuất sắc: 03 người (có danh sách đăng ký kèm theo)
- Chỉ tiêu đăng ký bộ môn: ( có phụ lục kèm theo )
Công đoàn:
  - Công đoàn viên xuất sắc: 2
Lớp chủ nhiệm: 
- Số lớp: 3 Duy trì sĩ số 97%
- Xếp loại hai mặt giáo dục:( có phụ lục kèm theo )
 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
- Học sinh giỏi
+ Cấp trường: 10
+ Cấp huyện: 3
- Tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS: 100%
Các hoạt động khác:
- Tham gia 100%
IV.LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện
 
Thời gian
 
Tháng 8 - Ổn định hoạt động dạy và học
- Chuẩn bị khai giảng 5/9
- Hoàn thành các loại HSSS CM
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
Giáo viên
Cả tổ
Giáo viên
 
Từ 20/8/2012
đến 31/8/2012
Tháng 9
 
 
- Khai giảng năm học
- Họp PHHS đầu năm
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 8, tháng 9
- Nộp báo cáo
Cả tổ
Giáo viên
Giáo viên CN
Giáo viên
TT
1/9/2012
đến 30/9/2012
Tháng 10 -Dạy học theo BCCT
-Kiểm tra HSSS 02 giáo viên
-Dự giờ thăm lớp 02 giáo viên
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Dự Hội Nghị năm học
- Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 10
- Nộp báo cáo
Giáo viên
TTCM
Giáo viên
Cả tổ
Giáo viên
TT
1/10/2012
đến 31/10/2012
Tháng 11 -Dạy học theo BCCT
-Kiểm tra HSSS 02 giáo viên
-Dự giờ thăm lớp 02 giáo viên
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Tham gia thao giảng tổ
-Thao giảng cấp trường chào mừng 20/11
-Tham gia sinh hoạt 20/11
-Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 11
-Nộp báo cáo
Giáo viên
TTCM
Giáo viên
Giáo viên
TTCM
Cả tổ
Giáo viên
TT
1/11/2012
đến 30/11/2012
Tháng 12 -Dạy học theo BCCT
-Bồi dưỡng học sinh giỏi 9
-Xây dựng đề cương ôn tập HKI
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Ra đề thi học kỳ I
-Tham gia coi thi học kỳ I
-Chấm bài, hoàn thành các loại mẫu báo cáo
-Tiến hành cộng điểm, nhập điểm, đánh giá xếp loại
học sinh theo quy định
-Báo cáo tổng kết Học kỳ I
-Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 12
-Nộp báo cáo
Cả tổ
Giáo viên
 
Giáo viên
 
Giáo viên CN
 
 
 
 
Giáo viên CN
TT
1/12/2012
đến 31/12/2012
Tháng 01 -Thực hiện BCCT học kỳ II
-Kiểm tra HSSS toàn bộ GV
-Sinh hoạt chuyên môn
-Nộp báo cáo
Cả tổ
TTCM
Giáo viên
TT
1/1/2013
đến 31/1/2013
Tháng 02 -Nghỉ Tết
-Bồi dưỡng học sinh giỏi
-Dự giờ, KTHSSS GV
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Tổ chức HĐ GD NGLL tháng 1+2
-Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 1&2
-Nộp báo cáo
Cả tổ
TTCM
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên CN
TT
2/2/2013
đến 28/2/2013
Tháng 3 -Bồi dưỡng học sinh giỏi
-Thanh tra toàn diện  GV
-Tham gia hoạt động chào mừng 8/03 và 26/03
-Thao giảng toàn trường chào mừng 8/3
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Cập nhật ngày nghỉ của HS tháng 3
-Nộp báo cáo
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
 
Giáo viên CN
TT
1/3/2013
đến 31/3/2013
Tháng 4 - Soạn đề cương ôn tập học kỳ II
- Ra đề thi học kỳ II
- Dự giờ thăm lớp 02 GV
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tổ chức HĐ GD NGLL tháng 4
- Nộp báo cáo
Cả tổ
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên CN
TT
1/4/2013
đến 30/4/2013
Tháng 5
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thi học kỳ II
- Tham gia coi thi học kỳ II
- Chấm thi học kỳ II
- Thực hiện các loại báo cáo bộ môn,
- Thực hiện việc đánh giá hai mặt HS
- Hoàn thành HSSS HS khối 9
- Tham gia xét công nhận TN 9
- Tổng kết năm học TCM
- Tham gia xét thi đua cuối năm
- Nộp báo cáo
Cả tổ
 
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên CN
Giáo viên
Giáo viên
 
TTCM
TT
1/5/2013
đến 31/5/2013
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
- BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy học
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học
 
  
 
 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                        EaTar, ngày 20/10/2012
                                                                                                              Tổ trưởng
                                                                                                              
                                                                                                          
                                                                                                         Trần Thị Thủy
                    
    
                                                                                                                                 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS Nguyễn Văn Bé                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Sử - Địa-GDCD-MT-AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
 
KẾ HOẠCH HỌC KỲ I
 
 
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của trường        
- Căn cứ kế hoạch chuyên môn
- Căn cứ tình hình thực tế của tổ. Tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn học kì II năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
I/ Nội dung:
1/ Công tác tổ chức, giáo dục đạo đức, nếp sống:
a/ Giáo viên:
-         Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước
-         Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị
-         Có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực khác quan
-         Có quan hệ tốt với đồng nghiệp
-         Nhiệt tình tâm huyết với nghề
b/ Học sinh:
-         Học sinh đến trường phải chấp hành đúng nội qui
-         Đi học chuyên cần
2/ Công tác dạy và học:
-         Thực hiện chương trình đúng theo sự phân công của BGH
-         Thực hiện từ tuần 1 đến hết tuần 19
-         Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học
-         Kiểm tra hồ sơ giáo án hàng tháng vào ngày 18, 19
-         Dự giờ theo định kì 14 tiết
-         Tuyển chọn và lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử, Địa 9, GDCD
-         Viết sáng kiến kinh nghiệm
-         Xây dựng chuyên đề: Rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
-         Tham gia kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin
-         Lên kế hoạch thanh tra sư phạm giáo viên
-         Thực hiện báo cáo theo định kì
3/ Công tác khác:
-         Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động tập thể của nhà trường.
 
 
                                                                             
          DUYỆT CỦA BGH                                                                Etat ngày 20/10/2012
                                                                                                                        TT
 
                                                                                                        
                                                                                                              Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
Trường THCS Nguyễn Văn Bé               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Sử-Địa-GDCD-MT                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
 
KẾ HOẠCH HỌC KỲ II
 
 
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của trường        
- Căn cứ kế hoạch chuyên môn
- Căn cứ tình hình thực tế của tổ. Tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn học kì II năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
I/ Nội dung:
1/ Công tác tổ chức, giáo dục đạo đức, nếp sống:
a/ Giáo viên:
- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị
- Chấp hành đúng nội qui qui chế chuyên môn
- Có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực khác quan
- Có quan hệ tốt với đồng nghiệp
- Nhiệt tình tâm huyết với nghề
b/ Học sinh:
- Học sinh đến trường phải chấp hành đúng nội qui
- Đi học chuyên cần
2/ Công tác dạy và học:
- Thực hiện chương trình đúng theo sự phân công của BGH
- Thực hiện từ tuần 20 đến hết tuần 37
- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học
- Kiểm tra hồ sơ giáo án hàng tháng vào ngày 18, 19
- Dự giờ theo định kì 14 tiết
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
- Thanh tra sư phạm hai đồng chí: Trần Thị Thủy, Nguyễn Thị Điệp
- Thực hiện chuyên đề: Rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử, Địa 9
- Viết sáng kiến kinh nghiệm
3/ Công tác khác:
- Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động tập thể của nhà trường.
 
 
  
DUYỆT CỦA BGH                                                       Etat ngày 20/10/2012
                                                                                                    TT
 
                                                                                                        
                                                                                          Trần Thị Thủy
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU
THI ĐUA ĐẦU NĂM
 
STT Họ tên Danh hiệu thi đua
01 Trần Thị Thuỷ Chiến sĩ thi đia
02 Bạch Mai Yến Tiên tiến
03 Đinh Hữu Khiêm TT Xuất sắc
04 Trịnh Thị Phước Tiên tiến
05 Nguyễn Thị Điệp Tiên tiến
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Tiên tiến
07 Nguyễn Thị Lịch TT Xuất sắc
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SKKN
NĂM HỌC 2011-2012
 
STT Họ tên Tên đề tài Ghi chú
01 Trần Thị Thuỷ    
02 Bạch Mai Yến    
03 Đinh Hữu Khiêm    
04 Trịnh Thị Phước    
05 Nguyễn Thị Điệp    
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh    
07 Nguyễn Thị Lịch    
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG
MÔN HỌC NĂM HỌC 2012-2013
 
Môn Khối TSHS HỌC LỰC HẠNH KIỂM
Giỏi Khá TB Yếu TỐT Khá TB Yếu
Sử 6                  
7                  
8                  
9                  
Địa 6                  
7                  
8                  
9                  
Gdcd
 
 
6                  
7                  
8                  
9                  
 
Mt
6                  
7                  
8                  
9                  
AN 6                  
7                  
8                  
9                  
                         
                                                                                                             
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HAI MẶT
NĂM HỌC 2012-2013
 
Khối lớp TSHS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
Lớp 7A1                                      
Lớp 8A2                                      
Lớp 8A3                                      
                                                                                     
                                                                                                   
 
 
                                                                                                   Eta ngày 20/10/2012
                                                                                              TT
 
 
                                                                                                  Trần Thị Thuỷ
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Tổ: Sử-Địa-GDCD-AN-MT                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8, 9/2012
 
I. KẾ HOẠCH CHUNG:
1. Tư tưởng
- Chào mừng năm học mới
- Tổ chức tết trung thu cho các cháu thiếu nhi
2. Chuyên môn
- Tham gia tổ chức cho học sinh thi lại (10-14 /08/2012)
- Tham gia tập huấn chuyên môn
- Đăng ký thi đua đầu năm.
- Tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn
- Dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 1
20/8- 25/8/2012
- Ổn định nề nếp
- GVCN phát sách cho học sinh
- Tổ chức lao động dọn vệ sinh lớp học
- Dạy học theo thời khóa biểu
GVCN
 
 
Giáo viên
Tuần 2
27/8 -
1/9/2012
- Thực dạy tuần 2 năm học 2012-2013 theo chương trình.
- Theo dõi thời khóa biểu, lịch chuyên môn để thực hiện
-  Tham gia họp Hội đồng
- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới
 
 
Giáo viên
 
Tuần 3
3/9 –
8/9/2012
- Nghỉ lễ 2/9.
- Thực dạy tuần 3
- Tham gia dự lễ khai giảng năm học 2012-2013
- Ổn định nề nếp, dạy và học theo TKB
- Theo dõi lịch của chuyên môn để  thực hiện.
 
Giáo viên
 
 Tuần 4
10/9 –
15/9/2012
- Dạy và học theo Thời khoá biểu
- Lớp chủ nhiệm duy trì sĩ số
 
Giáo viên
 
 
Tuần 5
17/9 –
22/9/2012
- Dạy và học theo TKB
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của học sinh
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Họp tổ góp ý và thảo luận dự kiến hoạt động của tổ năm học
2012-2013
- Nộp báo cáo tháng
Giáo viên
GVCN
Tổ CM
Tuần 6
24/9 –
29/9/2012
- Dạy và học theo TKB. 
- Dự giờ thăm lớp
- Phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị cho hội nghị CBCNCC
Giáo viên
Tổ CM
Cả tổ
  Duyệt của chuyên môn                                                                         Eata ngày 7/9/2012
                                                                                                           TT
                                                                                                    Trần Thị Thủy
Trường THCS Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Tổ: Sử-Địa-GDCD-AN-MT                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 8, 9/2012
 
 
I. Thực hiện kế hoạch tháng 8, 9
1 Tư tưởng
- Chào mừng năm học mới
- Chào mừng 67 năm quốc khánh 2/9
- Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
2. Công việc
- Ổn định - Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của học sinh
- Theo dõi thời khóa biểu, lịch chuyên môn để thực hiện
- Thống nhất chung về phương pháp dạy học ( Thống nhất mẫu giáo án )
- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học ( GV khi mượn đồ dùng cần kí vào sổ thiết bị sau buổi dạy
- Kiểm tra hồ sơ giáo án vào ngày 19 hàng tháng ( có thể lên xuống 1 ngày nếu vào thứ 7, hoặc chủ nhật) đ/c nào chậm trễ thì chịu tránh nhiệm
- Lịch báo giảng : phải lên trước một ngày ( thứ 6 hoặc thứ 7 của tuần này thì lên cho tuần sau)
- GVCN báo cáo sĩ số hàng tháng vào bảng thống kê của chuyên môn
- Giáo án HĐNGLL tổ chức vào tuần lẻ trong tháng ( trước khi làm phải đưa qua chuyên môn duyệt)
3. Công tác khác
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường
 
 
 
                                                                                                                Eta ngày 8/9/2012
                                                                                                                             TT
                                                                                                   
 
       
                                                                                                                      Trần Thị Thủy                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Tổ: Sử-Địa-GDCD-AN-MT                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 8, 9/2012
 
 
I. Đánh giá hoạt động tháng 8, 9
- GV trả phép hè đúng quy định
- Tham gia học chính trị đầy đủ
- Tham gia tổ chức cho học sinh thi lại (10-14 /08/2012)
- Tham gia tập huấn chuyên môn
- Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác chủ nhiệm
II. Triển khai kế hoạch tháng 10
1 Tư tưởng
- Hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 20/10, 20/11
- Tiếp tục ổn định hơn nữa nề nếp dạy và học trong toàn trường
- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tham dự HN CBCN VC, ĐH Cha mẹ học sinh
- Tham gia Hội thi UDCNTT do trường tổ chức
2. Chuyên môn:
- Kiểm tra hồ sơ giáo án vào ngày 19 hàng tháng
- Dự giờ thăm lớp đ/c Phước, Yến
- Xây dựng chuyên đề rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân
- Tham gia dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
- Tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn
- Đăng ký thi đua đầu năm.
- Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.
3. Công tác khác
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường
4. Xếp loại thi đua
 
STT Họ tên Hồ sơ Thi đua
01 Trần Thị Thuỷ   HTXS
02 Bạch Mai Yến T HTXS
03 Đinh Hữu Khiêm   HTXS
04 Trịnh Thị Phước T HTXS
05 Nguyễn Thị Điệp T HTXS
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh T HTXS
                 
                                                                                                             Eta ngày 20/9/2012
                                                                                                                             TT
                                                                                                       Trần Thị Thủy                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                         Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10/2012
 
I/ KẾ HOẠCH CHUNG:
1. Tư tưởng
- Hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 20/10, 20/11
- Tiếp tục ổn định hơn nữa nề nếp dạy và học trong toàn trường
2. Chuyên môn:
- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tham dự HN CBCN VC, ĐH Cha mẹ học sinh
- Tham gia Hội thi UDCNTT do trường tổ chức
- Xây dựng chuyên đề rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân
- Tham gia dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
II/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 7
1/10 ®
6/10/2012
 
- Ổn định nề nếp học tập học sinh
- Dạy và học theo thời khóa biểu
-  Tham gia  họp hội đồng
- Xây dựng kế hoạch cá nhân nộp về TTCM
GVCN
Cả tổ
Giáo viên
Tuần 8
8/10 ®
13/10/2012
- Họp tổ chuyên môn
- Thực dạy tuần 8 của HKI năm học 2012-2013
- Tham gia dự HNCB CNVC năm học 2012-2013
Cả tổ
GVCN
Tuần 9
15/10 ®
20/10/2012
- Thực dạy chính khóa tuần 9
- Kiểm tra hồ sơ
- Dự giờ Phước
- Nạp báo cáo
Cả tổ
Giáo viên
TTCM
Tuần 10 
22/10 ®
27/10/2012
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của HS
- Dự giờ đ/c Yến
- Cập nhật điểm tháng 10 vào sổ “Gọi tên ghi điểm”
- Họp tổ
GVCN
Giáo viên
Tuần 11
29/10 ®
3/11/2012
- Ổn định nề nếp học tập học sinh
- Dạy học theo thời khóa biểu
- Dự giờ đ/c Thủy
GVCN
Cả tổ
 
III. CÔNG TÁC KHÁC
- Tham gia các phong trào của nhà trường
- Tọa đàm chào mừng ngày liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Duyệt của chuyên môn                                                                        Eta ngày 8/10/2012
                                                                                                                             TT
                                                                                                       Trần Thị Thủy                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 10/2012
 
 
I. Triển khai kế hoạch tháng 10
1. Tư tưởng
- Hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 20/10, 20/11
- Tiếp tục ổn định hơn nữa nề nếp dạy và học trong toàn trường
2. Chuyên môn
- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tham dự HN CBCN VC, ĐH Cha mẹ học sinh
- Tham gia Hội thi UDCNTT do trường tổ chức
- Xây dựng chuyên đề rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân
- Tham gia dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
3. Công tác khác
- Tổ chức HĐNGLL
-  Tham gia các phong trào của nhà trường
                                
 
                                                                                                           Eta ngày 10/10/2012
                                                                                                                         TT
                                                                                                                
 
 
                                                                                                                Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ:  Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 10/2012
 
I. Đánh giá nhận xét hoạt động tháng 10
1. Ưu điểm
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- GVCN bám lớp
- Tổ chức dự giời thăm lớp được 4 tiết
- Kiểm tra báo cáo kịp thời
- Tổ chức hội ý chuyên đề 2 lần
2. Tồn tai
- Giáo viên còn chậm tiết mà không dạy bù
- Sổ đầu bài cần ghi chép kí tên đầy đủ
- Một số đ/c giáo viên vẫn chưa tự giác trong việc đi dự giờ góp ý xếp loại cho nhau
II. Triển khai kế hoạch tháng 11
1. Tư tưởng
- Mỗi GV phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.    
- Tiếp tục ổn định hơn nữa nề nếp dạy và học trong toàn trường
- Tham dự HN CBCN VC, ĐH Cha mẹ học sinh
- Tham gia Hội thi UDCNTT do trường tổ chức
2. Chuyên môn
- Thực hiện dạy học tuần 11
- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Xây dựng chuyên đề rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Hoàn tất việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân
- Tham gia dự giờ theo kế hoạch.
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
3. Công tác khác
- Tổ chức HĐNGLL
-  Tham gia các phong trào của nhà trường
4. Xếp loại thi đua tháng 10
STT Họ tên Hồ sơ Thi đua
01 Trần Thị Thuỷ   HTXS
02 Bạch Mai Yến T HTXS
03 Đinh Hữu Khiêm   HTXS
04 Trịnh Thị Phước T HTXS
05 Nguyễn Thị Điệp T HTXS
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh T HTXS
 
                                                                                                                   Eta ngày 19/10/2012
                                                                                                                                TT
                                                                                                                        
                                                                                                                       Trần Thị Thủy
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                         Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 11 /2012
 
I. KẾ HOẠCH CHUNG
1. Tư tưởng
- Mỗi GV phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.    
- Thực hiện tốt các cuộc vận động
2. Chuyên môn
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Tham gia hội giảng chào mùng ngày nhà giáo Việt Nam
- Tham gia thi giáo án điện tử
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 12
5/11 ®
10/11/2012
 
- Ổn định nề nếp học tập học sinh
- Dạy học theo thời khóa biểu
- Dự giờ đồng chí Lịch ( 1/11 tiết 2 lớp 6a1)
- Dự giờ đồng chí Hạnh ( 3/11 tiết 2 lớp 7a1)
GVCN
Cả tổ
 
Tuần 13
12/11 ®
17/11/2012
 
- Họp tổ thảo luận chuyên đề Rèn kĩ năng sống cho học sinh
Trong môn GDCD
-  Phổ biến và đăng kí thi soạn giáo án điện tử
- Tiếp tục BDHSG
- Thông báo hội thi soạn bài giảng điện tử
Cả tổ
Giáo viên
Tuần 14
19/11 ®
24/11/2012
 
 
- Thực dạy chính khóa tuần 13
- Kiểm tra hồ sơ
- Hội giảng đồng chí Thủy ( 16 /11 tiết 3 lớp 7a1)
- Hội giảng đồng chí Điệp ( 17/11 tiết 4 lớp 8a1)
Tiếp tục BDHSG
Cả tổ
Giáo viên CN
Giáo viên
 
Tuần 15 
26/11 ®
31/11/2012
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của HS
- GVCN nhận sổ điểm và ghi tên học sinh
- Họp tổ
GVCN
GV
 
III. CÔNG TÁC KHÁC       
- Tham gia chấm thi văn nghệ, báo tường
- Tọa đàm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
 
Duyệt của chuyên môn                                                                                Eta ngày 8/11/2012
                                                                                                                                          TT
                                                                                                                               Trần Thị Thủy
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                          Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 11/2012
 
I. Thực hiện kế hoạch tháng 11
1. Tư tưởng
- Mỗi GV phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.    
- Thực hiện tốt các cuộc vận động
- Tiếp tục ổn định hơn nữa nề nếp dạy và học trong toàn trường
- Tham gia Hội thi UDCNTT do trường tổ chức
2. Chuyên môn
- Thực hiện dạy học tuần 11
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Tham gia hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
- Tham gia thi giáo án điện tử
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
- Xây dựng chuyên đề rèn kĩ năng sống trong môn GDCD
- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn
- Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
3. Công tác khác
- Tổ chức HĐNGLL
-  Tham gia các phong trào của nhà trường
                                
                                                                                                           
                                                                                                      Eta ngày 10/11/2012
                                                                                                                      TT
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Trần Thị Thủy
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT- AN                                 Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 11/2012
 
I. Đánh giá nhận xét hoạt động tháng 11
1. Ưu điểm
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Tham dự lễ tọa đàm 20/11 đầy đủ
- GVCN bám lớp
- Tổ chức dự giời thăm lớp được 2 tiết
- Số tiết dạy bằng giáo án điện tử: 4
- Kiểm tra báo cáo kịp thời
- Tổ chức hội ý chuyên đề 2 lần
2. Tồn tai
- Giáo viên còn chậm tiết mà không dạy bù
- Sổ đầu bài cần ghi chép kí tên đầy đủ
- Một số đ/c giáo viên vẫn chưa tự giác trong việc đi dự giờ góp ý xếp loại cho nhau
II. Triển khai kế hoạch tháng 12
1. Tư tưởng
- Chào mừng ngày 22/12
- Thăm hỏi cựu quân nhân
- Thực hiện nề nếp kỉ cương
- Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ
2. Chuyên môn
- Thực hiện dạy học tuần 16
- Tổ chức thi học kì nghiêm túc
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi
3. Công tác khác
- Tổ chức HĐNGLL
- Thi nghi thức đội
- Tham gia luyện tập bóng chuyền
4. Xếp loại thi đua tháng 11
STT Họ tên Hồ sơ Thi đua
01 Trần Thị Thuỷ   HTXS
02 Bạch Mai Yến T HTXS
03 Đinh Hữu Khiêm   HTXS
04 Trịnh Thị Phước T HTXS
05 Nguyễn Thị Điệp T HTXS
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh T HTXS
                 
                                                                                                               Eta ngày 19/11/2012
                                                                                                                                TT
                                                                                                                        
                                                                                                                         Trần Thị Thủy
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                         Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2012
 
I. KẾ HOẠCH CHUNG
1. Tư tưởng
- Thực hiện tháng chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn” và triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2012
- Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ
- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiệt tình, không bỏ giờ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Chuyên môn
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 15
 
1/12®
7/12 /2012
 
- Ổn định nề nếp học tập học sinh
- Dạy học theo thời khóa biểu 
- Thực hiện chương trình, soạn bài, giảng dạy và kiểm tra đánh giá chất lượng có hiệu quả.
-  Dạy bù, dạy thay nghiêm túc có nề nếp.
- Tiếp tục hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
GVCN
Cả tổ
 
Tuần 16
 
9/12®
15/12 /2012
Duy trì nề nếp dạy và học
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi
- Kiểm tra hồ sơ
Cả tổ
Giáo viên
Tuần 17
      17/12®
23/12 /2012
- Ra đề và coi thi học kì I
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi
Cả tổ
 
Giáo viên CN
Tuần 18 ,19
25/12®
31/12/2012
 
- Thi học kì I
- Hoàn thành chương trình Hk1
- Sơ kết Hk1. Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của HS
- Làm điểm, nộp các loại báo cáo
- Họp tổ
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi
GVCN
Giáo viên
III. CÔNG TÁC KHÁC
- Tổ chức HĐNGLL
-  Tham gia các phong trào của nhà trường
- Luyện tập bóng chuyền                                                                                                                                                                          
 
  Duyệt của chuyên môn                                                                            Eta ngày 8/12/2012
                                                                                                                     TT  
Trần Thị Thủy
                                                                                                                                             
                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 12/2012
 
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- Thực hiện tháng chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn” và triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2012
- Phát động phong trào thi đua hoa điểm 9,10 và “theo bước chân những người anh hùng”.
- Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiệt tình, không bỏ giờ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 - Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
100% GV nhất trí với kế hoạch trên
 
 
                                                                                                   Eta ngày 10/12/2012
                                                                                                                          TT
 
                                                                                                        
                                                                                                              Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT -AN                                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP SƠ KẾT TỔ
 
 
NỘI DUNG
1. Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn
- Đã xây dựng kế hoạch của tổ đầy đủ theo năm, tháng, kì, tuần
- Hàng tháng lên kế hoạch cụ thể
- Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, nội dung chương trình
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề
- Hàng tháng có tổ chức dự giờ góp ý xếp loại cho giáo viên
- Công tac bồi dưỡng HSG được thực hiện thường xuyên
2. Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của giáo viên
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục theo chuẩn KTKN
- Soạn bài, chấm trả bài đầy đủ nghiêm túc
- Thực hiện tốt việc sử dụng đùu dùng dạy hoc
- Làm điểm, báo cáo kip thời chính xác
- Chấp hành tốt cuộc vận động hai không thực hiện phong trào ” xây dựng trường học thân thiện...” ” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức...”
- Thực hiện ngày công, giờ giấc đảm bảo
- Tham gia đầy đủ các cuộc hội họp, thực hiện tốt việc dạy thay, thảo luận chuyên đề
- Giáo viên đã giữ được phẩm chất danh dự của nhà giáo
- Có tinh thần phối hợp cao trong công việc
3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác
- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt ché với phụ huynh để nắm bắt kịp thời việc học của HS.
Phối hợp với các tổ chức đoàn đội để dẫn dắt lớp thực hiện phong trào
Kết quả
+ Văn nghệ
+ Báo tường: Nhì 7a1; ba 8a3
+ Nghi thức:
4. Tồn tại
- Chưa tổ chức được chuyên đề
- Giáo viên tham gia dự giờ còn ít
5. Kết quả hoạt động chuyên môn
 
 
STT
  Xếp loại Tổng số ngày nghỉ
 
Chất lượng giảng dạy bình quân từ 5,0 trở lên đạt %  
XL chung
 
Ghi chú
Họ tên Qui chế CM Nghiệp vụ
tay nghề
phép
 
 
K. Phép
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 Trần Thị Thuỷ T G       T    
02 Bạch Mai Yến T G   1   T    
03 Đinh Hữu Khiêm T         T    
04 Trịnh Thị Phước T G   1   T    
05 Nguyễn Thị Điệp T G   1   T    
06 Nguyễn T. Ngọc Hạnh T G       T    
07 Nguyễn Thị Lịch T G   3         T    
                     
Tổng số tiết dự giờ thăm lớp: 12
XL Giỏi:   12 tiết
XL Khá              tiết
Tổng số lượt giáo viên được kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kết quả xếp loại
01; Bạch Mai Yến                       XL tốt             
02; Trịnh Thị Phước                    XL tốt
03; Nguyễn Thị Điệp                  XL tốt
04; Nguyễn T. Ngọc Hạnh          XL tốt
05; Nguyễn Thị Lịch                   XL tốt
Tổng số tiết thao giảng: 2
Tổng số tiết dạy bằng giáo án điện tử 10
Trần Thị Thuỷ: 05
Nguyễn Thị Điệp: 05                
Kết quả thanh tra HĐSP
6. Đánh giá viên chức theo tháng( HK)
Trần Thị Thuỷ: sx   
Bạch Mai Yến   sx                    
Trịnh Thị Phước  sx                 
Nguyễn Thị Điệp sx                
Nguyễn T. Ngọc Hạnh      sx   
Nguyễn Thị Lịch  sx                
7. Bình xét thi đua
Trần Thị Thuỷ: sx   
Nguyễn Thị Điệp sx                
Nguyễn T. Ngọc Hạnh      sx   
Nguyễn Thị Lịch  sx                
Trịnh Thị Phước  sx                 
Bạch Mai Yến   sx                    
 
 
                                                                                       Eta ngày 26/12/2012
                                                                                         TT
 
 
                                                                                          Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD – MT- AN                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01/2013
 
I. KẾ HOẠCH CHUNG
- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI. . Nghỉ tết dương lịch
- Triển khai thực hiện kế hoạch học kỳ 2.
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 20
 
7/1®
12/1 /2013
- Ổn định nề nếp học tập học sinh
- Dạy học theo thời khóa biểu 
- Họp phụ huynh
- HS tham gia thi HSG môn GDCD
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử
Họp tổ
GVCN
Cả tổ
GVCN
 
Tuần 21
 
14/1®
21/1 /2013
 
- Dạy học theo thời khóa biểu
- Tăng cường quản lý tốt nề nếp học tập, chuyên cần của học sinh
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi
 
Cả tổ
Giáo viên CN
 
Giáo viên
Tuần 22
 
22/1®
28/1/2012
Dự giờ thăm lớp
đ/c Phước tiết 2 lớp 7a3
đ/c Hạnh tiết 2 lớp 8a3
đ/c Yến lớp 8a2 tiết 3
tiếp tục ôn thi HSG
họp tổ
Cả tổ
Giáo viên CN
Tuần 23
 
Dạy học bình thường Cả tổ
 
III. Các công tác khác:
Tham gia tập huấn kiểm định chất lượng GD
Thực hiện đầy dủ các phong trào của trường                                                                                                                 
              
                                                                                       Eta ngày 6/1/2012
                                                                                         TT
 
 
                                                                                          Trần Thị Thủy
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD – MT -AN                                                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
HỘI Ý LÀM CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2013
 
 
I.                   NỘI DUNG
1. Hội ý chuyên đề
 
-         Xây dựng nội dung cho chuyên đề
-         Phân công làm nhiệm vụ
-         đ/c Thủy phụ trách khối 9
-         đ/c Điệp, Phước khối 8
-         đ.c Hạnh, Yến , Khiêm khối 6,7
-   đ.c Lịch phần văn nghệ
2. Góp ý ba rem quy chế chấm điểm thi đua
3. Triển khai thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên
 
 
 
                                                                                                       Eta ngày 8/1/2013
                                                                                                  TT
 
 
                                                                                                     Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 1/2013
 
 
 
I. Đánh giá hoạt động tháng 1
- Duy trì tốt nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp 3 đ/c Phươc, Hạnh, Yến
- Tham gia đầy đủ các phong trào do trường phát động
- làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
- Thực hiện đúng việc kiểm tra hồ sơ, báo cáo thông tin
II. XẾP LOẠI THI ĐUA
STT Họ tên Hồ sơ Thi đua
01 Trần Thị Thuỷ   HTXS
02 Bạch Mai Yến T HTXS
03 Đinh Hữu Khiêm   HTXS
04 Trịnh Thị Phước T HTXS
05 Nguyễn Thị Điệp T HTXS
06 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh T HTXS
                 
 
                                                   Eta ngày 25/1/2013
                                                                                                      TT
 
                                                                                                        
                                                                                              Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                                       Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 02 /2013
 
 
I. KẾ HOẠCH CHUNG
- Mừng Xuân mừng Đảng Quang vinh
-Vui Tết An toàn-Tiết kiệm.
- Thực hiện chuyên môn tuần 24
- Thanh tra sư phạm giáo viên
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 24a
4/2®
9/2/2013
- Họp hội đồng
- Ổn định nề nếp học tập học sinh  gvcn kiểm tra chuyên cần của học sinh đặc biệt là sau tết
- Dạy học theo thời khóa biểu 
 
GVCN
Cả tổ
GVCN
 
Tuần 24 b
 
18/2®
23/2/2013
 
- Dạy học theo thời khóa biểu
- Tăng cường quản lý tốt nề nếp học tập, chuyên cần của học sinh
-Xây dựng chuyên đề
- Kiểm tra hồ sơ theo định kì
 
Cả tổ
Giáo viên CN
 
Giáo viên
Tuần 25
25/2®
2/3/2013
 
 
- Dạy học theo thời khóa biểu
 
Cả tổ
Giáo viên CN
III. Các công tác khác:
-         Tham gia an toàn trực tết                                           
 
                                                                                                               Eta ngày 10/2/2013
                                                                                                                             TT
                                                                                                   Trần Thị Thủy
 
                                     
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử-Địa-GDCD-MT-AN                                                Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 02 /2013
 
 
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- Thực hiện chuyên môn tuần 24
- Thanh tra sư phạm giáo viên
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
- Xây dựng chuyên đề
 Nội dung chuyên đề gồm có 6 phần được thực hiện như sau:
Phần 1: Học sinh tự giới thiệu về đội chơi của mình
Phần 2: TÀI NĂNG
Ở phần này mỗi đội tự thể hiện  một tiểu phẩm ( Không quá 5’)
Phần 3: TÌM HIỂU KIẾN THỨC GDCD
Phần này học sinh quan sát nội dung trên máy chiếu và giải quyết tình huống
Phần 4:  AI NHANH HƠN
Ở phần này các em quan sát tranh và trả lời câu hỏi
Phần 5: PHẦN CHƠI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Phần 6: HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA
Cuối cùng trao thưởng
Trong 5 phần chơi thì có 3 phần : Phần 2, 3, 4 có tính điểm của BGK
Hình thức: Học sinh tự điều khiển chương trình
- 100% gv nhất trí với kế hoạch trên
 Đánh giá xếp loại giáo viên…
                                                                                                                           
                                                                                                        Eta ngày ………
                                                                                                               TT
                                                                                                
 
                                                                           Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD – MT-AN                                              Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 03/2013
 
  I. KẾ HOẠCH CHUNG
1. Tư tưởng
- Mừng xuân, mừng đất nước đổi mới
- Chào mừng ngày thành lập quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3
2. Chuyên môn
- Thực hiện chuyên môn tuần 25
- Thanh tra sư phạm giáo viên
- Duy trì nề nếp dạy và học
- Giảng dạy đúng phân phối chương trình
- Dự giờ thăm lớp
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
- Tham gia thi giáo giên dạy giỏi cấp trường
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
     Tuần 26
 4/3®
9/3/2013
 
- Dạy học theo thời khóa biểu
- Thực hiện chuyên đề
- Dự giờ giáo viên theo định kì
 
GV
Cả tổ
TT
 
Tuần 27
11®
16/3 /2013
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Tham gia thi giáo giên dạy giỏi cấp trường
 
 
 
Cả tổ
 
Tuần 28
18®
23/3/2013
 
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Kiểm tra hồ sơ tổ 19/3/12.
- Ngày 20/3 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng
- Chuẩn bị hồ sơ thanh tra giáo viên
Cả tổ
TT
TT
Tuần 29
25/3®
/30/3/2013
 
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
-Tham gia thi giáo giên dạy giỏi cấp trường
- Hoàn thành hồ sơ thanh tra giáo viên
- Viết sáng kiến kinh nghiệm
Cả tổ
 
III. Công tác khác
- Tổ chức toạ đàm ngày 8/3
- Tham gia tốt các phong trào của nhà trường
 
                                                                     Eta ngày 10/3/2013
                                                                   TT
                                                                       Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                             Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 03/2013
 
 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2
1. Ưu điểm
- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.
- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.
- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.
2. Tồn tại:
- Việc lên kế hoạch GD còn chậm
- Tham gia dự giờ còn ít
II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI
- Thực hiện chương trình theo quy định.
- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.
- Tham gia thi giáo giên dạy giỏi cấp trường
- Thanh tra và  hoàn thành hồ sơ thanh tra giáo viên
- Viết sáng kiến kinh nghiệm
- Thực hiện chương trình, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. Chú ý chất lượng bài soạn.
- Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.
- Giáo viên chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đầy đủ.
- Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ vào ngày 19 hàng tháng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 03/2013
 
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÁNG 3
- Thực hiện chương trình theo quy định.
- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.
- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.
-Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn. Thực hiện chương trình, hoàn thành tốt các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định. Chú ý chất lượng bài soạn.
- Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.
- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.
- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh
-Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời đầy đủ.
- Hoàn thành hồ sơ thanh tra giáo viên
- Tham gia tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường
- Nộp sáng kiến kinh nghiệm
XẾP LOẠI THI ĐUA
 
 
 
 
                                                                                                           Eta ngày 27/3/2013
                                                                                                                          TT
                                                                                            
                                                                                                            Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD – MT-AN                                        Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4/2013
 
  I. Tư tưởng
   Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 01-5”.
 II. Chuyên môn
  - Duy trì nề nếp dạy và học
  - Giảng dạy đúng phân phối chương trình
  - Dự giờ thăm lớp
  - Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả
  - Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn
  - Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học
  - Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù
  - Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập
  - Ôn tập cho học sinh
  - Thi học sinh giỏi cấp trường
  - Kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày 19 hàng tháng
  - Ra đề thi học kì II
  - Giáo viên chủ nhiệm bổ sung hoàn thiện học bạ học sinh năm
 -  Tổ chức chuyên đề Biển đảo quê em
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tuần 30
1/4  ®
6/4 /2013
- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu
 
GV
 
Tuần 31
8/4
®
13/4/2013
-         Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu
-    Tham gia coi thi học sinh giỏi cấp trường
Cả tổ
TT
đ/c Khiêm
Tuần 32
15/4
®
20/4/2013
 
- Dạy và học bình thường
- Kiểm tra hồ sơ - giáo án
- Nộp báo cáo tổ chuyên môn
- Họp tổ chuyên môn
Cả tổ
TT
 
 
Tuần 33
22/4
®
27/4/2013
 
- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.
- Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch  
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Tham gia coi thi học kì các môn tập trung k9
- Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của phòng
Cả tổ
Gv
Gv
Gv
Gv
 III. Công tác khác
- Tham gia các phong trào, hoạt động của trường                                        Eta ngày 6/4/2013
                                                                                                                               TT
                                                                                                     Trần Thị Thủy
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD – MT-AN                                                  Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 04/2012
 
 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 ĐẦU THÁNG 4
1. Ưu :
 -  Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng
- Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời
-  Hoàn thành công tác thanh tra giáo viên và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt kì thi HSG cấp trường
- Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm tương đối đầy đủ
2. Tồn tại:
-   Số tiết dự giờ chưa đảm bảo
-  việc hoàn thành hồ sơ thanh tra còn chậm so với các tổ
-   Một số hồ sơ còn sai sót ngày soạn, ngày dạy ( MT), Giáo án GDCD 6 còn thiếu tiết của tuần
II. KẾ HOẠCH THÁNG 4.
-  Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 quốc tế lao động 1/5; 19/5
-  Tổ chức tốt việc dạy và học
- Các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đầu giờ
-  Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.
-  Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả
-  Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học
-  Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù ( Chuẩn bị thi học kì tuần 35)
-  Phân công giáo viên ra đề thi học kì
-  Tổ chức chuyên đề Biển đảo quê em
-  Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.
-  Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra hồ sơ học bạ ( Điểm danh sổ điểm lớn)
-  Giáo viên vào điểm thành phần để tránh phê bình khi đoàn phúc tra thi đua về đồng thời tăng cường dự giờ cho đủ số tiết quy định
-  Kiểm tra và kí tên đầy đủ trong sổ mượn thiết bị dạy học
-  Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.
- Triển khai kết luận của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk tại hội nghị giáo ban chuyên môn cấp THCS
 
 
                                                   Eta ngày 14/4/2013
                                                  TT
                  
 
                                                     Trần Thị Thủy
 
 
 
                                                                                                                                              
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 04/2013
 
 
 
I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÁNG 4
-  Thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30-4 và quốc tế lao động 01-5”.
-  Tổ chức tốt việc dạy và học
-  Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng
-  Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng
-  Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả
-  Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học
-  Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù
-  Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập
- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.
- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.
- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.
100% GV nhất trí với kế hoạch trên
III. XẾP LOẠI THI ĐUA
 
 
 
Eta ngày
TT
 
 
Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                               Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌP TỔ THÁNG 05 /2012 – SƠ KẾT HKII
 
I. Đánh giá hoạt động tháng 4, 5
 1. Ưu điểm  
-  Đa số giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
- Tổ chức tốt việc dạy và học
-  Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng
- Tham gia hội thi học sinh giỏi cấp trường ( môn địa 8)
- Thanh tra toàn diện 2 đ/c Hạnh, Yến đạt kết quả tốt
- Viết và báo cáo chuyên đề: dạy học lịch sử tiết địa phương
-  Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù
- Tham gia coi thi đầy đủ, nghiêm túc
- Chấm trả bài, vào điểm kịp thời
- Đón đoàn kiểm tra PGD
- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường
- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào của trường
 
 
 
2. Tồn tại
- Lên lịch báo giảng còn chậm;
- Tổ chức dự giờ thăm lớp còn ít
- Việc kí sổ đầu bài chưa kịp thời
- Các lớp chủ nhiệm chưa tổ chức sinh hoạt ngoại khóa
- Hội họp chưa thường xuyên
 
 
 
Xếp loại thi đua
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường THCS  Nguyễn Văn Bé                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT                                                                   Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
 
TT HỌ TÊN GHI CHÚ
     
     
     
     
     
 
 
                                                                                                       Eatar ngày 21/5/2012
                                                                                                          Người lập
 
 
                                                                                          Trần Thị Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS Nguyễn Văn Bé               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT - AN                                   Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
 
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 - 2013
 
Họ và tên: Trần Thị Thuỷ
Ngày sinh: 02/05/1981
Năm vào ngành: 2003
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm  Sử - GDCD
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy môn Lịch Sử 9, GDCD 9
- Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD – MT AN
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS Nguyễn Văn Bé                                  
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của tổ Sử - Địa - GDCD – MT
Căn cứ vào tình hình thực tế HS của trường;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2012-2013 của mình như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Trong năm học 2011-2012 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Bên cạnh đó bản thân giáo viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và đã đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào dạy học.
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học của bộ môn cũng như tạo điều kiện cho bản thân được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD và nhà trường tổ chức.
- Được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân luôn có tinh thần tự học, tự rèn, lắng nghe sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân giáo viên được đào tạo cơ bản và có điều kiện học được các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nên đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.
- Học sinh chăm ngoan, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
- Đa số học sinh ngoan hiền lễ phép đi học tương đối chuyên cần và nhiều em có thành tích cao trong học tập. Phần lớn các em đã làm quen thuộc với phương pháp học tập mới, có ý thức trong việc học tập.
 - Cha mẹ học sinh có sự chuyển biến tích cực về nhận thức giáo dục cho con em.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi đó thì dạy học môn Lịch Sử ở trường còn gặp không ít những khó khăn  nhất định:
- Một số học sinh vẫn còn thói quen theo lối học thụ động nên ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.
- Đối tượng học sinh không đồng đều, sự chênh lệch về kiến thức quá lớn nên việc xây dựng hệ thống câu hỏi cho nhiều đối tượng cùng một lúc rất khó khăn.
- Một số học sinh còn thụ động rụt rè,
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học và tự học của con em mình ở nhà.
- Tranh ảnh phục vụ cho tiết dạy của bộ môn còn thiếu.
- Địa phương là nơi có nhiều buôn đồng bào nên còn bất đồng nhiều về ngôn ngữ
 
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
 Mục tiêu 1: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức.
Mục tiêu 2: Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn-nghiệp vụ.
Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy-học.
Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá.  
Mục tiêu 5: Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm khi được phân công.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Nhiệm vụ 1: Công tác tự bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo.
a. Yêu cầu:
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của  Đảng và Nhà nước.
- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh trong sáng.
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
b. Biện pháp:
- Tham gia tích cực các đợt học tập chính trị trong năm; nhiệt tình và tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.
c. Chỉ tiêu:
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của  Đảng và Nhà nước.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nghiệp vụ.
a. Yêu cầu:
- Thực hiện việc soạn bài đầy đủ, lên lớp có giáo án, thực hiện đúng đủ chương trình, có đầy đủ hồ sơ theo quy định và tham dự đầy đủ các buổi hội họp.
- Đảm bảo 100% việc sử dụng ĐDDH đối với những tiết có sử dụng ĐDDH.
b. Biện pháp:
- Thực hiện nghiêm túc dạy chương trình chính khóa của bộ môn lớp đúng giờ và giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh.
- Thực hiện việc chấm trả bài kiểm tra nghiêm túc
- Tham gia công tác dạy phụ đạo học sinh yếu-kém đầy đủ.
c. Chỉ tiêu:
- Đạt loại tốt về thực hiện qui chế chuyên môn
Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng dạy và học
a. Yêu cầu:
- Đạt loại giỏi về năng lực giảng dạy
- Trong giảng dạy, hết sức chú trọng đến việc xây dựng môi trường dạy học: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, luôn định hướng việc cải tiến phương pháp và luôn phấn đấu dạy học theo hướng đổi mới phương pháp đã được tập huấn.
 b. Biện pháp:
- Tham gia công tác dạy phụ đạo học sinh yếu-kém đầy đủ.
- Tham gia viết và thảo luận chuyên đề nhiệt tình và đảm bảo có chất lượng.
- Thực hiện việc ra đề theo các chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo giảm tải chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành. Đảm bảo các bài kiểm tra định kỳ phải có nhận xét của giáo viên.
c. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu giảng dạy của bộ môn năm học 2012-2013:
 
 
Dạy môn TSHS Chỉ tiêu giảng dạy các môn học
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL    
LS                      
GDCD                      
Nhiệm vụ 4: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH.
 a. Yêu cầu:
- Có kế hoạch soạn và đăng kí dạy các tiết giáo án điện tử đảm bảo đúng chỉ tiêu.
- Tham gia viết và thảo luận chuyên đề theo phân công của tổ
b. Biện pháp:
- Tự học, tự nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để áp dụng đổi mới phương pháp dạy học sử dụng “bản đồ tư duy” và kĩ thuật dạy học “ khăn trải bàn” để phục cho các tiết dạy tổng kết và các bài học có thể áp dụng được.
- Bám sát kế hoạch của tổ chuyên môn để xây dựng chuyên đề theo sự phân công của tổ.
c. Chỉ tiêu:
- Soạn và dạy giáo án điện tử: Trên 05 tiết/năm.
- Thực hiện đổi mới trong quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn: Lên kế hoạch xây dựng chuyên đề và thảo luận chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên môn
 Nhiệm vụ 5: Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm khi được phân công.
 a. Yêu cầu:
+ Công tác tổ trưởng tổ chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm học, học kì, tháng, tuần và thực hiện đúng các kế hoạch đề ra.
b. Biện pháp:
- Luôn thông tin đầy đủ kịp thời cho các thành viên trong tổ để thực hiện …
c. Chỉ tiêu:
- Đăng kí xếp loại tốt về công tác kiêm nhiệm
Nhiệm vụ 6: Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2012-2013
- Lao động xuất sắc
- Xếp loại giảng dạy: Giỏi
- Chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy của tổ:
- Tỉ lệ về trung bình các môn học :
 Giỏi:      %; Khá:       %; TB:      ; Yếu:       %
 TB trở lên:      %
- Chỉ tiêu về dự giờ thăm lớp: 30 tiết/ năm     
- Sử dụng 100% ĐDDH sẵn có.
- Chỉ tiêu về HSSS:
 - Đảm bảo đầy đủ các loại HSSS theo qui định
 - Soạn giáo án thể hiện chuẩn kiến thức kĩ năng và theo giảm tải nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, lồng ghép bảo vệ môi trường trong các tiết có lồng ghép, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Các loại HSSS đảm bảo số lượng và chất lượng, trình bày khoa học, hạn chế tốt đa việc sửa điểm trong sổ điểm.
- Thực hiện tốt việc vào điểm ở sổ gọi tên ghi điểm hằng tháng, sử dụng, cập nhật điểm thường xuyên vào phần mềm tính điểm của nhà trường.
- Chỉ tiêu về chất lượng công tác khác:
- Dạy tốt: 02 tiết/năm học
- Thao giảng cấp trường: 02 tiêt/năm.
- Xây dựng chuyên đề cấp trường: 01 lần/ năm.
- Tham gia thao giảng giáo viên giỏi các cấp đạt kết quả tốt
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Dạy giáo án điện tử: Trên 02 tiết/năm.
- Tham gia họp tổ chuyên môn tổ: 02 lần/ tháng.
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
-  BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy hoc
- Mua sắm tranh ảnh đồ dùng dạy học phục vụ bộ môn
                  
 
 
 
DUYỆT CỦA BGH                                                 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
                                                                                           
                                                                                               Trần Thị Thuỷ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THCS Nguyễn Văn Bé               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ Sử - Địa - GDCD - MT - AN                                   Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
 
 
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 - 2013
 
Họ và tên: Trịnh Thị Phước
Ngày sinh:
Năm vào ngành:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm  Địa -KTNN
Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy môn  Địa 9, địa 7, cn lớp 9ª4
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS Nguyễn Văn Bé                                  
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của tổ Sử - Địa - GDCD – MT
Căn cứ vào tình hình thực tế HS của trường;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động cá nhân năm học 2012-2013 của mình như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Trong năm học 2011-2012 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Bên cạnh đó bản thân giáo viên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và đã đạt được nhiều thành tích cao trong phong trào dạy học.
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học của bộ môn cũng như tạo điều kiện cho bản thân được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD và nhà trường tổ chức.
- Được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân luôn có tinh thần tự học, tự rèn, lắng nghe sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân giáo viên được đào tạo cơ bản và có điều kiện học được các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nên đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.
- Học sinh chăm ngoan, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
- Đa số học sinh ngoan hiền lễ phép đi học tương đối chuyên cần và nhiều em có thành tích cao trong học tập. Phần lớn các em đã làm quen thuộc với phương pháp học tập mới, có ý thức trong việc học tập.
 - Cha mẹ học sinh có sự chuyển biến tích cực về nhận thức giáo dục cho con em.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi đó thì dạy học môn Địa lí ở trường còn gặp không ít những khó khăn  nhất định:
- Một số học sinh vẫn còn thói quen theo lối học thụ động nên ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.
- Đối tượng học sinh không đồng đều, sự chênh lệch về kiến thức quá lớn nên việc xây dựng hệ thống câu hỏi cho nhiều đối tượng cùng một lúc rất khó khăn.
- Một số học sinh còn thụ động rụt rè,
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học và tự học của con em mình ở nhà.
- Tranh ảnh phục vụ cho tiết dạy của bộ môn còn thiếu.
- Địa phương là nơi có nhiều buôn đồng bào nên còn bất đồng nhiều về ngôn ngữ
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
 Mục tiêu 1: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức.
Mục tiêu 2: Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn-nghiệp vụ.
Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy-học.
Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá.  
Mục tiêu 5: Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm khi được phân công.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Nhiệm vụ 1: Công tác tự bồi dưỡng tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo.
a. Yêu cầu:
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của  Đảng và Nhà nước.
- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh trong sáng.
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
b. Biện pháp:
- Tham gia tích cực các đợt học tập chính trị trong năm; nhiệt tình và tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.
c. Chỉ tiêu:
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của  Đảng và Nhà nước.
Nhiệm vụ 2: Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nghiệp vụ.
a. Yêu cầu:
- Thực hiện việc soạn bài đầy đủ, lên lớp có giáo án, thực hiện đúng đủ chương trình, có đầy đủ hồ sơ theo quy định và tham dự đầy đủ các buổi hội họp.
- Đảm bảo 100% việc sử dụng ĐDDH đối với những tiết có sử dụng ĐDDH.
b. Biện pháp:
- Thực hiện nghiêm túc dạy chương trình chính khóa của bộ môn lớp đúng giờ và giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh.
- Thực hiện việc chấm trả bài kiểm tra nghiêm túc
- Tham gia công tác dạy phụ đạo học sinh yếu-kém đầy đủ.
c. Chỉ tiêu:
- Đạt loại tốt về thực hiện qui chế chuyên môn
Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng dạy và học
a. Yêu cầu:
- Đạt loại giỏi về năng lực giảng dạy
- Trong giảng dạy, hết sức chú trọng đến việc xây dựng môi trường dạy học: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, luôn định hướng việc cải tiến phương pháp và luôn phấn đấu dạy học theo hướng đổi mới phương pháp đã được tập huấn.
 b. Biện pháp:
- Tham gia công tác dạy phụ đạo học sinh yếu-kém đầy đủ.
- Tham gia viết và thảo luận chuyên đề nhiệt tình và đảm bảo có chất lượng.
- Thực hiện việc ra đề theo các chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo giảm tải chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành. Đảm bảo các bài kiểm tra định kỳ phải có nhận xét của giáo viên.
c. Chỉ tiêu:
Chỉ tiêu giảng dạy của bộ môn năm học 2012-2013:
Dạy môn TSHS Chỉ tiêu giảng dạy các môn học
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL    
Địa 9                      
Địa 7                      
Nhiệm vụ 4: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH.
 a. Yêu cầu:
- Có kế hoạch soạn và đăng kí dạy các tiết giáo án điện tử đảm bảo đúng chỉ tiêu.
- Tham gia viết và thảo luận chuyên đề theo phân công của tổ
b. Biện pháp:
- Tự học, tự nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để áp dụng đổi mới phương pháp dạy học sử dụng “bản đồ tư duy” và kĩ thuật dạy học “ khăn trải bàn” để phục cho các tiết dạy tổng kết và các bài học có thể áp dụng được.
- Bám sát kế hoạch của tổ chuyên môn để xây dựng chuyên đề theo sự phân công của tổ.
c. Chỉ tiêu:
- Soạn và dạy giáo án điện tử: Trên 05 tiết/năm.
- Thực hiện đổi mới trong quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn: Lên kế hoạch xây dựng chuyên đề và thảo luận chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên môn
 Nhiệm vụ 5: Thực hiện tốt các công tác kiêm nhiệm khi được phân công.
 a. Yêu cầu:
+ Công tác kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể
b. Biện pháp:
- Luôn thông tin đầy đủ kịp thời
c. Chỉ tiêu:
- Đăng kí xếp loại tốt về công tác kiêm nhiệm
Nhiệm vụ 6: Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2012-2013
- Lao động tiên tiến
- Xếp loại giảng dạy: Giỏi
- Chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy của tổ:
- Tỉ lệ về trung bình các môn học :
 Giỏi:      %; Khá:       %; TB:      ; Yếu:       %
 TB trở lên:      %
- Chỉ tiêu về dự giờ thăm lớp: 30 tiết/ năm     
- Sử dụng 100% ĐDDH sẵn có.
- Chỉ tiêu về HSSS:
 - Đảm bảo đầy đủ các loại HSSS theo qui định
 - Soạn giáo án thể hiện chuẩn kiến thức kĩ năng và theo giảm tải nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, lồng ghép bảo vệ môi trường trong các tiết có lồng ghép, đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Các loại HSSS đảm bảo số lượng và chất lượng, trình bày khoa học, hạn chế tốt đa việc sửa điểm trong sổ điểm.
- Thực hiện tốt việc vào điểm ở sổ gọi tên ghi điểm hằng tháng, sử dụng, cập nhật điểm thường xuyên vào phần mềm tính điểm của nhà trường.
- Chỉ tiêu về chất lượng công tác khác:
- Dạy tốt: 02 tiết/năm học
- Xây dựng chuyên đề cấp trường: 01 lần/ năm.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tham gia họp tổ chuyên môn tổ: 02 lần/ tháng.
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:  
-  BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy hoc
- Mua sắm tranh ảnh đồ dùng dạy học phục vụ bộ môn
                  
DUYỆT CỦA BGH                                                 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
 
                                                                                        Trịnh Thị Phước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIÊN BẢN XẾP LOẠI GIỜ DẠY
 
 
Vào lúc:…giờ…….phút……..ngày
Tại phòng hội đồng
Tổ:………………tổ chức góp ý xếp loại giờ dạy của đồng chí…………………......................
Tên bài dạy:…………………………………………………………………………………....
Môn:…………………………………….
Lớp:............tiết trong buổi………………
Ngày thực dạy
Đồ dùng dạy học:………………………………………………………………………………..
Thành phần tham dự:
                                   1…………………………….
                                   2…………………………….
                                   3……………………………
                                   4…………………………….
Nội dung
I. Mục tiêu bài dạy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tự nhận xét
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
III. Góp ý
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Xếp loại
 
Tổng điểm……………..Loại………..
Biên bản kết thúc lúc………giờ……..phút ……..cùng ngày
 
 
          Người dạy                                                                                     Người dự
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Tổ Sử-Địa-MT-Âm Nhạc
Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Văn Bé
Từ khóa:

kế hoạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
» Tài Nguyên


» Tiện ích

tham tu tu chuyen nghiep, công ty thám tử tư, dich vu tham tu chuyen nghiep, tham tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu, thue tham tu, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty tham tu tu, dich vu tham tu, cong ty tham tu, dịch vụ thám tử, công ty thám tử, tham tu tu ha noi, thue tham tu tu, dịch vụ thám tử tư, thám tử hà nội, thám tử tư hà nội, tham tu ha noi, cong ty dich vu tham tu, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu tu ha noi uy tin, thue tham tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư giá rẻ, tham tu tu uy tin tai ha noi, công ty dịch vụ thám tử tư, công ty thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, dich vu tham tu tu gia re, dịch vụ thám tử tư hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, dich vu thue tham tu o ha noi, tham tu tu gia re, thám tử tư hà nội uy tín, dịch vụ thám tử giá rẻ, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, thám tử tư, thám tử tư, công ty thám tử tư hà nội, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, công ty thám tử tại hà nội, cong ty tham tu uy tin nhat, dich vu tham tu uy tin, thám tử tư ở hà nội, cong ty tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, van phong tham tu uy tin ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu ha noi, dich vu tham tu tu ha noi, dịch vụ thám tử uy tín, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, công ty thám tử ở hà nội, công ty thám tử uy tín, thuê thám tử tư, văn phòng thám tử tư hà nội, tham tu tu o ha noi, tham tu tai ha noi, tham tu uy tin, cong ty tham tu tu tai ha noi, dich vu tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, tham tu tu tai ha noi, văn phòng thám tử tư tại hà nội, van phong tham tu tu ha noi, van phong tham tu tai ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, van phong tham tu ha noi